Klachtenprocedure

Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen wij het artikel en verwerken wij de bestelling. 
Toch kan er wel eens iets misgaan:
  1. Per ongeluk is het verkeerde artikel toegezonden
  2. Uw bestelling is tijdens de verzending beschadigd geraakt
  3. Een artikel vertoont een fabricagefout
Meld ons een eventuele klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Neem voordat u het artikel terugzendt even contact met ons op, want de klacht moet wel duidelijk zichtbaar en kenbaar worden gemaakt.
De ingediende klacht wordt binnen 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan zullen wij u hiervan op de hoogt brengen.

U kunt bij een gegronde klacht uw artikel retourneren en wordt de gemaakte verzendkosten op uw rekening gestort. Vanzelfsprekend sturen wij u een eventueel vervangend item kosteloos naar u toe of ontvangt u het volledige aankoopbedrag + gemaakte verzendkosten terug op uw bankrekening. Wij lossen het graag samen met u op!

Klacht te laat
Indien u de klacht pas na 5 werkdagen bij Fashion Boutique Femelle indient dan zijn wij gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

Vervallen garantie
Uw garantie op artikele vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fashion Boutique Femelle wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen. De garantie vervalt ook wanneer u het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Voor klachten kunt  u contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door een e-mail of een brief naar Fashion Boutique Femelle te sturen. 
Een e-mail kunt u sturen naar [email protected] 
Een brief kunt u sturen naar Fashion Boutique Femelle, Varikstraat 1, 5036SR te Tilburg. Vermeld hierin duidelijk uw naam, adres, factuurnummer en de klacht en voeg eventueel een foto toe ter verduidelijking.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan is het artikel 17 "geschillen" van kracht.


Klacht over onze dienstverlening

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. 
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.
Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Onze gegevens:
Fashion Boutique Femelle
Varikstraat 1
5036SR  Tilburg
Nederland
e-Mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0031 13 2118388

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.후원 혜택

Studio32 Tilburg  |   © 2014 Fashionboutique Femelle follow boutiquefemelle on twitter Follow Me on Pinterest fashiolista